D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini bassolsdistribucio.com pertanyen a BASSOLS ENERGIA SA, amb domicili a Avinguda de Girona, 2 d'Olot (CP 17800), telèfon i fax +34 972 27 62 62, correu electrònic serveidistribucio@bassolsenergia.com i CIF A17451733.

Drets de propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de BASSOLS ENERGIA SA o de terceres persones amb qui BASSOLS ENERGIA SA ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. BASSOLS ENERGIA SA difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. BASSOLS ENERGIA SA adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de BASSOLS ENERGIA SA

Responsabilitat sobre els continguts
L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. BASSOLS ENERGIA SA no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a bassolsenergia.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. BASSOLS ENERGIA SA no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

BASSOLS ENERGIA SA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. BASSOLS ENERGIA SA no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per BASSOLS ENERGIA SA

Llei de la societat d'informació i comerç electrònic

D’acord amb el que disposa l’article 10 de Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i comerç electrònic, s’informa que el prestador dels serveis oferts en aquesta web és la societat “BASSOLS ENERGIA, SA”, domiciliada a Olot, Av. Girona, núm. 2, (17800) amb NIF A17451733, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al Tom 836, foli 208, full GI-15.891.

Per establir comunicació directa i efectiva amb l’empresa es pot realitzar per mitjà de correu electrònic a l’adreça: serveidistribucio@bassolsenergia.com, per telèfon: +34 972 27 62 62 o per correu dirigit al domicili de la societat. 

Llei de protecció de dades de caràcter personal

En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades, l’informem de la nostra política de protecció de dades i de privacitat:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

El Responsable del tractament de les seves dades personals és “BASSOLS ENERGIA, SA” domiciliada a Olot (17800), Avinguda de Girona, número 2 i amb NIF A-17451733. A efectes de qualsevol comunicació el nostre correu electrònic és bassols@bassolsenergia.com.

Amb quines finalitats es recullen les seves dades personals?

Les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de la nostra pàgina web, així com les dades a les que “BASSOLS ENERGIA, SA” accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta o sol·licitud realitzada a traves de la pàgina web, seran recollides amb la finalitat de poder prestar els serveis contractats i donar resposta a consultes o sol·licituds que ens plantegi així com per enviar informació relacionada que creguem que pot ser del seu interès.

Quan de temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades mentre es mantingui la relació contractual i durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Tindrà dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a que siguin rectificades o suprimides, a l’oposició o limitació del seu tractament i el dret a la portabilitat.

També tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Per exercitar els seus drets pot enviar un correu electrònic al Responsable del tractament a bassols@bassolsenergia.com.

A qui li comunicarem les seves dades?

“BASSOLS ENERGIA, SA” només cedirà les seves dades a tercers després d’haver obtingut un consentiment previ.

Autorització per enllaçar amb bassolsenergia.com
Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.