Les empreses distribuïdores són la part regulada dins del conjunt de la factura elèctrica, doncs els costos associats venen definits pel Bulletí Oficial de l’Estat (BOE) i aquests determinen com es composen els costos que es facturaran tant per tarifa (2.0TD, 3.0TD, 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD i 6.4TD), com per període.

Els períodes es troben regulats per BOE, en el següent enllaç podeu trobar el calendari d'aquests.

Els costos dels peatges es desglossen en dos factors detallats a continuació:

Potència: la capacitat que té la nostra instal·lació d’assumir energia en un mateix instant en el temps.

Energia: el volum de consum que ha tingut la nostra instal·lació durant un temps determinat.